Jak se Balloonkit používá?

Návod k použití - jak plnit balonky

  1. Krabici umístěte svisle na rovný podklad a odtrhněte perforovaný proužek kartonové krabice.
  2. Otevřete víko krabice. 
  3. Odšroubujte plastový kryt ventilu. 
  4. Širší konec gumové plnicí trysky našroubujte na doraz na výstup z ventilu, dotáhněte rukou a ujistěte se, že závit je správně nasazený a vyrovnaný. Nepoužívejte k tomu žádné nářadí! 
  5.  Zeleným kohoutkem otočte proti směru hodinových ručiček - tím ventil otevřete. 
  6.  Navlékněte na trysku nejprve šňůrku a potom krček balonku tak, aby pevně seděl okolo trysky, přičemž asi 3 cm zůstanou volné. 
  7.  Balonek pevně držte a lehce ohněte gumovou plnicí trysku, čímž zahájíte plnění balonku. Jakmile balonek dosáhne požadované velikosti, stisk trysky uvolněte. 
  8.  Navlékněte šňůrku na krček balonku a stáhněte balonek z trysky; balonek i šňůrku přitom pevně držte.
  9. Po nafouknutí potřebného počtu balonků vždy ventil lahve dobře uzavřete otočením zeleného kohoutku ve směru hodinových ručiček. Plnicí trysku a spojovací trubičku nechte trvale našroubované na výstup z ventilu – zabráníte tak náhodnému úniku plynu z lahve.

UPOZORNĚNÍ: Nenechte omylem vyfoukat helium z lahve! Vždy po nafouknutí balonků, uzavřete ventil lahve!


Dovozce Linde Další produkty z řady Lifestyle: Logo Oxyfit Space Club Fun Club